FRI PROCES

At få tilkendt fri proces betyder, at staten afholder dine udgifter til advokat i forbindelse med din forældreansvarssag. Fri proces er kun muligt i forbindelse med en retssag og dækker således ikke udgifterne til fx at få en advokat med i Familieretshuset. Dette er egenbetaling (medmindre sagen er anlagt af kommunen – se nedenfor).

​Fri proces kan efter retsplejelovens §§ 327 og 328 meddeles, hvis ansøgerens indtægtsgrundlag ikke overstiger kr. 329.000 (2019).

Begge beløb forhøjes med 57.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Eksempel: En enlig forsørger med to hjemmeboende børn under 18 år må maksimalt have en indtægt på årligt kr. 443.000,00.

Eksempel

En enlig forsørger med to hjemmeboende børn under 18 år må maksimalt have en indtægt på årligt kr. 443.000,00.

FRI PROCES VED SAG ANLAGT AF KOMMUNEN

Familieretshuset kan beskikke en advokat for forældrene i de sager, der indledes på kommunens initiativ. Forældrene skal ikke opfylde betingelserne for fri proces, eftersom beskikkelsen sker uafhængigt af forældrenes økonomi.

 

Vi søger fri proces for dig

Såfremt du har mulighed for fri proces, søger vi på vegne af dig. Du bedes fremsende os din årsopgørelse for det forrige indkomstår og oplyse om evt. antal børn under 18 år på adressen.