Udgangspunktet er, at alt hvad ægtefællerne ejer ved ægteskabets indgåelse, og hvad der senere erhverves, er fælleseje. Ønsker man at afvige fra disse bestemmelser, kan man tegne en ægtepagt, hvor man etablerer særeje.

​Ægtefæller kan ved en ægtepagt aftale, at hver ægtefælle ved bodeling efter seperation eller skilsmisse beholder, hvad denne ejer, men at der er formuefællesskab ved dødfald (oftest kombineret med fuldstændig særeje til længstlevende – kombinationssæreje).

​Alternativt kan man etablere fuldstændig særeje, hvorefter ægtefællerne bibeholder egne aktiver i tilfælde af skilsmisse og ved dødsfald.

​Der kan også i en ægtepagt træffes afgørelse om, at alle aktiver eller en brøkdel skal være særeje, eller særeje kan bestemmes for enkelte aktiver, således at der er delvis fælleseje og delvis særeje.

Pakken inkluderer

  • Afholdelse af personligt møde for drøftelser af ønsker
  • Udarbejdelse af ægtepagt
  • Tilretning til I er tilfredse
  • Tinglysning (tinglysningen underskrives digitalt med nem-id)
  • Fremsendelse af ægtepagt pr. post med henblik på jeres underskrift.

​OBS. En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig. I den forbindelse opkræver staten en tinglysningsafgift, når man tinglyser en ægtepagt. Denne afgift udgør kr. 1.660,00 og er ikke inkluderet i nedennævnte pris.

 

Kr. 5.000,00 inkl. moms