Vi er eksperter i børnesager og har specialeret os i sager omkring samvær, bopæl og forældremyndighed. Vi kan hjælpe med at deltage under møderne i Familieretshuset og tage bopæls-, samværs- og forældremyndighedssager i/videre til Familieretten.

Under børnesagers behandling er der altid inkluderet indledende møder, hvor din sag vil blive gennemgået med advokaten inden mødet i Familieretshuset eller Familieretten. Vi bistår dig med alt administrativ sagsbehandling samt juridisk rådgivning fra start til slut.

Læs mere omkring hver enkel type forældreansvarssager