At have forældremyndigheden over et barn betyder, at man har pligt til at drage omsorg for barnet, og at man kan træffe beslutning om barnets personlige forhold.

​Har man fælles forældremyndighed skal man være enige om følgende:

  • Værgemål
  • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
  • Skolevalg
  • Skolefritidsordning
  • Risikobetonet fritidsaktivitet
  • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
  • Navnevalg
  • Religiøse forhold
  • Pas

Uenighed om forældremyndighed

Såfremt man som forældre ikke kan nå til enighed om væsentlige beslutninger omkring barnet, eller konfliktniveauet er så højt, at det er til skade for barnet, kan man søge om fuld forældremyndighed.

Ønsker du fuld forældremyndighed skal du kontakte Familieretshuset og indsende en ansøgning, der kan findes her. Din ansøgning vil herefter blive screenet og kategoriseret som en grøn, gul eller rød sag. Familieretshuset vil herefter kontakte dig i forhold til sagens videre forløb.

Er sagen en gul eller en rød sag, vil du blive indkaldt til et møde med den anden forælder, hvor I begge har pligt til at møde

“En forældremyndighedssag kan være hård og kan slå selv den bedste ud. Jeg er der for dig gennem hele sagens forløb og er 100 % på din side.”

Advokat med i familieretshuset/familieretten

Når du indkaldes til et møde i Familieretshuset, har du ret til at medbringe en advokat til mødet.

For mange mennesker er mødet i Familieretshuset en meget følelsesladet og ubehagelig situation at sidde i, hvorfor det kan være rart og tryghedsskabende at have en advokat med til at støtte, bakke op og tale på dine vegne, såfremt du glemmer at sige de væsentligste ting i sagen.

Min erfaring er, at mange, der ikke har haft en advokat med til mødet, kommer ud endnu mere forvirrede end før og ikke føler, at de er blevet hørt. Det kan også være, at de har underskrevet et dokument, hvor de egentlig ikke var klar over, hvad de skrev under på.

Jeg kender dine juridiske rettigheder, er 100% på din side, og har stor erfaring med at deltage i sådanne møder.

Vi aftaler en fast pris og mødes 15 minutter før mødestart, så du kan blive sat ind i, hvad der kommer til at ske. Prisen inkluderer også et kort indledende fysisk eller telefonisk møde, hvor vi drøfter din sag og forbereder mødet i Familieretshuset.

Mødedeltagelse i Familieretshuset er egenbetaling og falder ikke under fri proces, medmindre sagen er startet af kommunen.

Forældremyndighed sag diskuteret mellem klient advokat

Jeg har stor erfaring med forældremyndighedssager og kan deltage i møderne i Familieretshuset sammen med dig. Vi aftaler altid er fast pris og mødes 15 min før mødestart, så du kan blive sat ind i, hvad der kommer til at ske.

Prisen inkluderer også et kort indledende fysisk- eller telefonisk møde, hvor vi drøfter din sag og forbereder mødet i Statsforvaltningen.

Mødedeltagelse i Familieretshuset er egenbetaling – og falder ikke under fri proces – medmindre sagen er startet af kommunen.

FRI PROCES?

​Indbringes sagen for domstolene og opfylder du nogle bestemte økonomiske betingelser, kan du søge fri proces, hvor efter Staten afholder dine udgifter til advokat i forbindelse med retssagen.

​Vi ordner altid papirerne og søger på vegne af dig, så du ikke selv skal tænke på det.

Det eneste vi skal bruge for dig, er dine årsopgørelser fra 2016 og 2017.

​Læs mere om fri proces her.

​Forsikringsselskaber dækker ikke forældremyndighedssager.

Hvis der ikke opnås enighed mellem forældrene i Familieretshuset eller sagen sendes direkte videre til Familieretten.

Familieretshuset kan ikke træffe endelig beslutning om forældremyndighed, hvorfor en gul sag efterfølgende kan indbringes for Familieretten.

Hvad enten du har haft mig med til mødet/møderne i Familieretshuset eller ej, kan jeg tage sagen videre i Familieretten og repræsentere dig.

De røde sager, dvs. de komplekse sager, hvor der er et højt konfliktniveau, vold, misbrug m.v. videresendes direkte til og afgøres af Familieretten. Også her kan jeg repræsentere dig, sørge for du bliver hørt og støtte dig gennem hele forløbet.

Du kan læse mere om forældremyndighed på Familieretshusets hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk for en snak om din situation eller sende en mail til os på kontakt@advokatogfamilie.dk.