Det er for mange skilte forældrepar svært at blive enige om en samværsordning omkring hvornår, hvor, og hvor meget børnene skal være hos den anden forælder. Står du i den situation, kan du hente hjælp hos Familieretshuset og en familieadvokat.

 

Hvis I er enige

I kan selv lave en skriftlig aftale om samvær. Jeres egen aftale er ligeså bindende som en aftale eller afgørelse, der laves i Familieretshuset – blot husk at indsætte en klausul om tvangsfuldbyrdelse.

Hvis I er enige om, hvordan samværet skal foregå, er der ikke behov for at kontakte Familieretshuset.

Vi vil altid anbefale forældre at lave en skriftlig aftale, så der undgås uoverensstemmelser, og så aftalen kan tvangsfuldbyrdes i Familieretten. Familieretshuset har udarbejdet et ansøgningsskema for aftalesamvær, der kan findes her.

Hvis I ikke er enige

Såfremt I ikke kan blive enige omkring barnets samvær, kan I få hjælp hos Familieretshuset. For at få sagen startet skal du udfylde et ansøgningsskema, der kan findes her. Du skal være opmærksom på, at den anden forælder vil få tilsendt en kopi af dit ansøgningsskema.

Herefter vil din sag blive screenet. Hvis der er tale om en grøn sag, behandles den på skriftligt grundlag. Er der tale om en gul eller rød sag, vil du sammen med den anden forælder blive indkaldt til et møde i Familieretshuset.

Advokat med i familieretshuset

Når du indkaldes til et møde, har du ret til at medbringe en advokat til mødet.

For mange mennesker er mødet i Familieretshuset en meget følelsesladet og ubehagelig situation at sidde i, hvorfor det kan være rart og tryghedsskabende at have en advokat med til at støtte, bakke op og tale på dine vegne, såfremt du glemmer at sige de væsentligste ting i sagen.

Min erfaring er, at mange, der ikke har haft en advokat med til mødet, kommer ud endnu mere forvirrede end før og ikke føler, at de er blevet hørt. Det kan også være, at de har underskrevet et dokument, hvor de egentlig ikke var klar over, hvad de skrev under på.

Advokat og fader i snak omkring samvær med børn

Jeg kender dine juridiske rettigheder, er 100% på din side, og har stor erfaring med at deltage i sådanne møder.

Vi aftaler altid en fast pris og mødes 15-20 minutter før mødestart, så du kan blive sat ind i, hvad der kommer til at ske. Derudover inkluderer prisen et indledende fysisk eller telefonisk møde, hvor vi drøfter din sag.

Hvis der ikke opnås enighed mellem forældrene i Familieretshuset eller sagen sendes direkte videre til Familieretten.

Spørgsmål om samvær kan indbringes for Familieretten, hvis der ikke opnås enighed i Familieretshuset, eller sagen kan sendes direkte videre til Familieretten, hvis konfliktniveauet er tilstrækkeligt højt eller forhold som vold, misbrug eller overgreb m.m. spiller en rolle.

Du kan læse mere om samvær på Familieretshusets hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk for en snak om din situation eller sende en mail til os på kontakt@advokatogfamilie.dk.

Bliver samværsordningen ikke overholdt?

Forældre har et fælles ansvar, for at barnet har god kontakt til begge forældre. Men hvad gør du, hvis du ikke kan få udleveret barnet? Eller hvis barnet ikke bliver tilbageleveret efter endt samvær?

Det er vigtigt for alle parter, at samværsordningen bliver overholdt, især for barnets skyld.

Er du samværsforælder, og overholder bopælsforælderen ikke samværsordningen, kan du søge hjælp hos Familieretten. Du har helt automatisk ret til erstatningssamvær, hvis samværet af den ene eller anden grund ikke overholdes. Læs mere om tvangsfuldbyrdelse af samvær her.

Er du bopælsforælder, og overholder samværsforælderen ikke samværsordningen, kan du søge hjælp i Familieretshuset eller hos Familieretten. Her vil I kunne blive tilbudt børnesagkyndig rådgivning.

Jeg er klar til at hjælpe dig, såfremt samværsordningen ikke overholdes, og tage med dig i Familieretshuset/Familieretten.