2 arbejdende advokater - 1 sidden og 1 stående

Vi har specialiseret os i skilsmissesager og kan bistå dig med juridisk rådgivning gennem sagens forløb. Vi hjælper med at få dig gennem skilsmissen mest skånsomt og forsøger altid at finde de bedste løsninger for begge parter samt muligheden for indgåelse af forlig. Det er vores erfaring, at parternes evt. forligsindgåelse er den bedste forudsætning for fremtidigt samarbejde omkring jeres børn. Dog kan vi kun repræsentere én af jer og varetager udelukkende din interesse.

Vi tilbyder udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, gennemgang af evt. udfærdiget bodelingsoverenskomst fra modparten, forhandling med modpartens advokat, kontakt til ejendomsmægler, tinglysning af bodelingsskøde, deltagelse under et møde i skifteretten m.m.

Vi forestår derudover hele sagens administrative behandling således du ikke også skal bekymre dig om denne del.

Vi kan også være din advokat i en eventuel forældremyndigheds sag.