Betydning af bodeling og dens proces

Såfremt I ønsker at blive separeret eller skilt, og I i ægteskabet havde formuefællesskab, skal der i den forbindelse foretages en bodeling mellem jeres respektive formuer/aktiver. Der skal således foretages en opgørelse af jeres delingsformue. Delingen opgøres fra ophørsdagen, der som udgangspunkt er den dag Statsforvaltningen modtog jeres ansøgning om separation eller skilsmisse. Man kan, hvis man er enige herom, aftale en anden skæringsdag. Formuefællesskabet ophører således pr. dagen for ansøgningens indsendelse, hvorfor aktiver og formuer modtaget efter denne dato ej medtages i bodelingen.

Aktiver og passiver

De aktiver og passiver I hver især ejer pr. ophørsdagen indgår således i bodelingen. Værdien af aktiverne og passiverne opgøres imidlertid som udgangspunkt pr. den dag bodelingen sluttes.

Når der skal foretages en bodeling i forbindelse med skilsmisse og separation, opgør I, hvad I hver især ejer – jeres såkaldte bodel. Er en bodel positiv deles den ligeligt mellem jer. Såfremt én af jer er insolvent foretages kun deling af den anden ægtefælles positive del med halvdelen til hver. Er begge parter insolvente foretages der ikke deling.

Advokat snakker med klient omkring skilsmisse

Bodelingsoverenskomst

Som udgangspunkt kan I selv forhandle og diskutere, hvad I hver især ejer, og hvordan I ønsker at dele jeres formue.

Ved mange skilsmisser opstår der dog ofte konflikter, hvorfor det kan være en god idé at have en advokat med på sidelinjen, der bistår med bodelingen og evt forhandler med modpartens advokat.

Vi kan udarbejde en bodelingsoverenskomst, der sammen med en boopgørelse, viser, hvordan I har aftalt, at aktiver og passiver skal deles. Begge parter underskriver bodelingsoverenskomsten og sikrer, at aftalen er bindende for at undgå fremtidige konflikter.