Fra den 1. april 2019 træder nye skilsmisseretlige regler i kraft.

Tidligere kunne forældre, der var enige om skilsmisse samt vilkårene herfor, blive skilt med det samme.

Med den nye lov om ægteskabets indgåelse og ophævelse indføres en tre måneders refleksionsperiode for forældre med børn under 18 år. Det betyder, at forældre, der ellers er enige om skilsmisse, men som har børn under 18 år, først kan få bevilliget en skilsmisse efter en refleksionsperiode på tre måneder.

Foruden refleksionsperioden på tre måneder, skal forældrene inden en måned efter udløbet af refleksionsperioden bekræfte anmodningen om skilsmisse, fortsat være enige om skilsmisse samt vilkårene herfor og have gennemført et digitalt forløb, der stilles til rådighed af Familieretshuset.