Anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet

Anbringelse af et barn sker enten ved en frivillig anbringelse eller en tvangsmæssig anbringelse.
En frivillig anbringelse sker ved en aftale mellem forælderen/forældrene og forvaltningen om anbringelse af barnet. En tvangsmæssig anbringelse sker derimod ved, at kommunens Børn- og ungeudvalg træffer afgørelse om en anbringelse efter indstilling fra forvaltningen.

En anbringelsessag kan kun komme på tale, hvis der er overvejende risiko for, at barnet kan tage alvorlig skade af at blive boende i hjemmet.

Står du overfor en anbringelsessag, er du velkommen til at kontakte os telefonisk for en snak om din situation på 42 90 99 91 eller du kan sende en mail til os på kontakt@advokatogfamilie.dk.

Klage over afgørelsen

Hvis du ikke er enig i Børn- og ungeudvalgets afgørelse, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen, der behandler sagen på et nyt møde. Får du ikke medhold i Ankestyrelsen, kan du bede om at sagen sendes i retten.

Advokatbistand

I sager, hvor der indstilles til en tvangsanbringelse af barnet, har du ret til gratis advokatbistand og til selv at vælge din advokat. Vi kan vejlede og støtte dig i hele processen og kan dermed føre sagen ved kommunen, i Ankestyrelsen og for retten. 

Hvis dit barn er fyldt 12 år (ændres pr. 1. januar 2024 til 10 år), har barnet også ret til gratis advokatbistand. Vi kan være advokat for dit barn og sikre barnet en stemme i sagen. 

Du er velkommen til at kontakte os telefonisk for en snak om din situation på 42 90 99 91 eller sende en mail til os på kontakt@advokatogfamilie.dk. 

Står du i en svær situation?

Udfyld nedenstående, og vi kontakter dig hurtigst muligt.