Samvær

Barnets ret til samvær

Udgangspunktet i dansk ret er, at barnet har ret til begge sine forældre, og dermed samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. I visse tilfælde kan det dog være bedst for barnet, at der ikke er samvær.

Man kan selv indgå en gyldig og bindende aftale om samvær for barnet, såfremt der er enighed.

Vi vil dog altid anbefale, at aftalen er skriftlig, at den indeholder en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul, og at man får en advokat til at kigge den igennem.

Såfremt der ikke kan opnås enighed om samvær for barnet, kan man søge om fastsættelse, ændring eller ophævelse af samvær i Familieretshuset.

Hvis du overvejer at starte en samværssag, kan du kontakte os her:

Hvis barnet ikke udleveres

Hvis bopælsforælderen tilbageholder barnet, kan samværsforælderen bede om rettens hjælp til at få barnet udleveret, hvis der er en gyldig aftale eller afgørelse om samvær, som kan tvangsfuldbyrdes.

Udgangspunktet er, at tvangsfuldbyrdelse af samvær kan ske, hvis det er af hensyn til barnet og i barnets bedste interesse.

Hvis samværsforælderen tilbageholder barnet, kan bopælsforælderen ligeledes bede om rettens hjælp til at få barnet udleveret.

Træffer Familieretten afgørelse om, at der skal ske udlevering af barnet, og den ene forælder fortsat ikke vil udlevere, kan denne forælder pålægges bøder.

Du kan starte en tvangsfuldbyrdelsessag via nedenstående link:

Står du i en svær situation?

Udfyld nedenstående, og vi kontakter dig hurtigst muligt.