Familieretten

Hvis din sag oversendes til retten

Familieretten træffer afgørelser om barnets bopæl, samvær og forældremyndighed samt tvangsfuldbyrdelse af hhv. bopæl, samvær og forældremyndighed.

Familieretten behandler alle forældreansvarssager på domstolenes sagsportal (www.minretssag.dk), og du har selv mulighed for at følge med i din sag på portalen.

Skal du igennem en retssag, er du velkommen til at kontakte os telefonisk for en drøftelse af din sag  eller du kan sende en mail.

Står du i en svær situation?

Udfyld nedenstående, og vi kontakter dig hurtigst muligt.