Forældremyndighed

Hvad er forældremyndighed?

Udgangspunktet i dansk ret er fælles forældremyndighed, hvilket betyder, at forældrene i fællesskab skal træffe beslutninger om barnet og være enige om de større beslutninger vedr. barnet. 

Kan forældrene ikke nå til enighed om de væsentlige beslutninger ift. barnet, eller er der så højt et konfliktniveau, at de ikke kan samarbejde, kan man søge om at få den fælles forældremyndighed ophævet.  

Har man ikke del i forældremyndigheden, og ønsker man medbestemmelse ift. barnet, kan man også søge om at der etableres fælles forældremyndighed. 

En ansøgning om ophævelse af fælles forældremyndighed eller om at få del i forældremyndigheden indgives til Familieretshuset. Hvis der ikke opnås enighed mellem forældrene under behandlingen af sagen, vil den blive oversendt til retten.

Står du i en svær situation?

Udfyld nedenstående, og vi kontakter dig hurtigst muligt.