Om os

Advokat Tine Hessner Prip

Jeg er født i 1974, uddannet fra Københavns Universitet i 2003 og fik min bestalling som advokat i 2007. Jeg har i alle årene arbejdet med forældreansvarssager.

Ved siden af mit arbejde som familieadvokat, har jeg også flere års erfaring med bestyrelsesarbejde i et kvindekrisecenter.

I mit arbejde lægger jeg stor vægt på at yde en kompetent og saglig rådgivning, og det er vigtigt for mig, at mine klienter føler, at deres sag er i trygge hænder. Jeg tager afstand fra konfliktoptrappende adfærd og har et princip om ærlighed ift. min vurdering af din sag.

I mit privatliv er jeg gift og har tre børn fra henholdsvis 2005, 2008 og 2011.

advokat & familie er medlem af Danske Familieadvokater.

Sprog: dansk, norsk og engelsk.

Advokatfuldmægtig Alexandra Rønne

Jeg er født i 1995 og uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2021. I februar 2024 får jeg min bestalling som advokat

I min specialeafhandling skrev jeg om samvær og samværschikane, og jeg har i flere år arbejdet med børnesager – først som stud.jur. og nu som advokatfuldmægtig. Jeg har dermed et bredt kendskab til reglerne og erfaring med praksis på området.

Det er vigtigt for mig at yde kompetent rådgivning, hvor klienten og klientens behov er i centrum. Jeg lægger meget vægt på at være ærlig og konfliktnedtrappende med henblik på at hjælpe klienten bedst muligt og støtte klienten i at finde gode løsninger.

Karriere og uddannelse:

Karriere:

  • advokat & familie, advokatfuldmægtig, februar 2021 –
  • advokat & familie, stud.jur., marts 2019 – januar 2021
  • Udlændinge og Integrationsministeriet, studentermedhjælper, 2017 – 2019
  • Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt, sekretær/piccoline, 2014 – 2015

Uddannelse:

  • Københavns Universitet, kandidat i jura, 2018 – januar 2021
  • University of Nottingham, udvekslingsophold på kandidaten, 2018 – 2019
  • Københavns Universitet, bachelor i jura, 2015 – 2018

Sprog: Dansk, Engelsk

Generelt om advokat & familie

advokat & familie er etableret på følgende adresse: Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 42 90 99 91 samt på e-mail kontakt@advokatogfamilie.dk. Vores CVR-nummer er 39070790.

advokat & familie er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

advokat & familie har klientkonto i Nordea. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Advokat Tine Hessner Prip, som er ejer af advokat & familie, blev beskikket i 2007 og er medlem af Danske Familieadvokater.

Advokat Tine Hessner Prip er ansvarsforsikret hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat & familie, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat & familie anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. advokat & familie er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokat & familie og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Står du i en svær situation?

Udfyld nedenstående, og vi kontakter dig hurtigst muligt.