Familieretshuset

Alle forældreansvarssager starter i Familieretshuset

Sager om samvær, som ikke vurderes at være indgribende for barnet, afgøres i Familieretshuset.

Sager om forældremyndighed og bopæl samt de mere komplekse sager om samvær videresendes til og afgøres i Familieretten.

I Familieretshuset kan I få hjælp og rådgivning i forhold til at håndtere uoverensstemmelser og opnå enighed om jeres fælles børn.

Opstart af sag i Familieretshuset

Såfremt du ønsker at starte en sag i Familieretshuset om bopæl, samvær eller forældremyndighed, skal du gøre det via deres hjemmeside, hvor du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema. Enhver henvendelse skal ske digitalt, ellers afvises den.

Sådan foregår det

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet på Familieretshusets hjemmeside, vil Familieretshuset hurtigst muligt sende en plan for behandling af sagen til begge forældre.

Familieretshuset indkalder begge forældre til et møde, hvor der deltager en børnesagkyndig. Er der i ansøgningsskemaet oplyst om risikofaktorer eller særlige forhold vedr. vold, psykisk sygdom, overgreb, misbrug, m.m., deltager også en jurist i mødet.

Står du i en svær situation?

Udfyld nedenstående, og vi kontakter dig hurtigst muligt.