Juridisk set deler man forældre op i en ‘bopælsforældre’ og en ‘samværsforælder’. Bopælsforælderen er den, der har barnet registreret på sin adresse, og samværsforælderen er således den anden og er oftest den af forældrene barnet er mindst tid hos. Selvom man praktiserer en 7/7 ordning kan stadig kun én være bopælsforældre.

Som bopælsforælder er man ansvarlig for den direkte daglige omsorg af barnet og kan derfor træffe beslutninger om mindre væsentlige ting i barnets liv uden den andens forælders samtykke. Det er – uanset køn – bopælsforælderen, der modtager børne- og ungeydelsen.

Hvis I har fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed over barnet, er det den forælder, som barnet bor hos, der kan bestemme, hvor i landet barnet skal bo. Hvis barnet skal flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne, skal forældrene være enige om dette. Bopælsforælderen kan altså ikke selv bestemme.

Hvis den ene har fuld forældremyndighed

Hvis en forælder har forældremyndigheden alene over barnet, bestemmer denne forælder, hvor barnets bopæl skal være. Det gælder både bopæl i Danmark og i udlandet.

Desuden kan man som bopælsforælder træffe beslutning om følgende uden den anden forælders accept:

  • Daginstitution
  • Fritidsaktiviteter
  • Flytning indenlands
  • Skolepsykolog

Disse fordele giver ofte anledning til diskussion blandt forældre om, hvem der skal være bopælsforældre. Det er en selvfølge, at man er bopælsforælder, hvis barnet er mest hos den ene, men i tilfælde, hvor forældre har 7/7 ordning, skal spørgsmålet om bopælen afgøres af en dommer i en retssag – hvis ikke enighed herom.

Vi hjælper også gerne med forældremyndigheden.

Advokater siddende i mødelokale omkring bopælsforældre

Ønsker du at blive bopælsforælder?

Ønsker du bopæl over dit barn/dine børn skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema via Familieretshusets hjemmeside, der kan findes her. Herefter vil din sag blive screenet, og du vil blive kontaktet af Familieretshuset med henblik på sagens videre forløb/behandling.

“Beslutningen om, hvor barnet skal bo er en af de sværeste. Jeg vil kæmpe din sag gennem hele sagens forløb med 100 % fokus på, at du bibeholder eller skal have bopælen”

ADVOKAT MED I FAMILIERETSHUSET/FAMILIERETTEN OMKRING AT BLIVE BOPÆLSFORÆLDRE

Når du indkaldes til møde i Familieretshuset/Familieretten har du ret til at medbringe en advokat.

Der er mange følelser på spil i forældreansvarssager, så det kan være rart og trygt at have en advokat med til at støtte, rådgive og tale på dine vegne, hvis det bliver nødvendigt.

Min erfaring er, at mange, der ikke har haft en advokat med til mødet, kommer ud endnu mere forvirrede end før og ikke føler, at de er blevet hørt. Det kan også være, at de har underskrevet et dokument, hvor de egentlig ikke var klar over, hvad de skrev under på.

Jeg har stor erfaring med bopælssager og kan deltage i møderne i Familieretshuset eller Familieretten sammen med dig. Jeg kender dine juridiske rettigheder og er 100 % på din side.

Du kan læse mere om barnets bopæl på Familieretshusets hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk for en snak om din situation eller sende en mail til os på kontakt@advokatogfamilie.dk.